Visie en missie

Business Clinic wil een zinvol aanbod bieden rond psychosociale problemen waar bedrijven en organisaties vandaag mee  kampen.

Het groeipotentieel van mensen is zeer groot.  In plaats van enkel extern advies, willen we de kracht vanuit de personen en de teams zelf laten komen.  We creëren mee de voorwaarden om deze kwaliteiten te laten groeien en tot volle ontplooiing te laten komen.

Ons aanbod bestaat uit opleidingen die, in lijn met de wet op de psychosociale risico’s, mensen de nodige kennis en vaardigheden aanleren, om binnen bedrijven en organisaties de rol van preventie-adviseur, welzijnsadviseur of vertrouwenspersoon te kunnen vervullen.

Via workshops willen we graag leidinggevenden inzicht en bewustwording bieden rond deze thema’s.

Via groeitrajecten halen we de eigen kracht boven bij iedereen.

Business Clinic werkt met ervaren en wetenschappelijk opgeleide mensen.  De methode is coachend, de fundering is wetenschappelijk, ons mensbeeld hollistisch.


Ons team

Business Clinic wil een zinvol alternatief bieden aan bedrijven en organisaties.  Voor ons is de kwaliteitsnorm van onze lesgevers/coaches/consultants van essentieel belang.  Voorop staat hun morele integriteit en hun bereidheid om onder voortdurende supervisie te werken.  Wij kiezen bewust niet voor 1 werkwijze, maar gebruiken de rijkdom van verschillende psychologiestromingen.  Wetenschappelijke fundering staat voorop, menselijkheid en empathisch vermogen is een conditio sine qua non.

Initiatiefnemers en kwaliteitbewakers van Business Clinic zijn:

Wendy Ceulemans

Jurist  | erkend psychotherapeut L In company trainer

Studies aan de Universiteit Antwerpen – Universiteit Heerlen – Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie / Vives Hogeschool

 

Hansbert Vanhove

Systemisch adviseur | creative skill developer | business consultant
Studies bij Hogeschool Antwerpen – Systemische opleidingen


ONZE OPDRACHTGEVERS

Onze opdrachtgever zijn bedrijven en organisaties uit zowel de profit als de non-profit sector.

Omwille van de vertrouwelijkheid van elk dossier kiezen we ervoor om geen namen van bedrijven en organisaties op onze website te plaatsen.  We verstrekken wel graag referenties op vraag.

We bieden zowel oplossingen en advies aan kleine bedrijven als aan afdelingen van middelgrote en grote bedrijven.

Bedrijven en organisaties kunnen kiezen voor een traject voor hun organisatie of voor een persoonlijk traject met 1 of meerdere van hun mensen.