BusinessClinic Burn-out Coach

Burn-out is het resultaat van langdurige uitputting (mentaal, fysiek, emotioneel). Burn-out treedt op wanneer bepaalde signalen genegeerd worden door de persoon zelf.  Maar hier ligt ook een taak voor de leidinggevende.  Wij bekijken burn-out vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van de doelgroep focust de training op de signalen bij jezelf herkennen, of deze herkennen binnen je team.  Iedereen heeft vanuit zijn positie de kracht om burn-out aan te pakken.  Leren doseren (de gepaste energie/taak), leren ontladen (de gepaste ontspanning na een inspanning), opties verkennen (weg met bepaalde tunnelvisies) en uiteindelijk een gedragsverandering: dit zijn basiselementen van onze training.

Omdat burn-out vaak een verschil inhoudt tussen wat we wel weten maar toch niet doen, gebruiken we in deze training veel ervaringsgerichte oefeningen die het inzicht versterken.

Dit is een training in groep.  Aanvullend kan er gekozen worden voor een individuele focus door middel van concrete actiepunten die per persoon verankerd worden.  In dat geval voorzien we een individueel opvolgmoment na 3 maanden.